ราศีกันย์ (Virgo จากภาษาลาติน แปลว่า หญิงพรหมจรรย์) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 6 ตามตำราของโหรศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง กลุ่มดาวราศีสิงห์และราศีตุลย์ มีสัญลักษณ์เป็น หญิงสาวพรหมจรรย์มีปีก ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน ส่วน แบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม
ธาตุ : ดิน (เช่นเดียวกับ ราศีพฤษภ และ ราศีมังกร) กลุ่มราศีธาตุดิน จะแสดงถึงความมั่นคง เปี่ยมด้วยความรู้สึก และยึดติดกับความเป็นจริง เมื่อเข้าคู่กับ กลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุลมจะทำให้ดินแห้งแล้ง ธาตุไฟจะเผาดิน แต่สำหรับการคู่กับธาตุน้ำแล้วจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับดิน
ลักษณะนิสัย: แบบสังคม (เช่นเดียวกับ ราศีสิงห์ ราศีตุลย์ และ ราศีพฤศจิก) เนื่องจากราศีกันย์เป็นราศีในกลุ่มแบบสังคม จึงเป็นลักษณะเด่นที่ชอบ ช่วยเหลือ ให้บริการผู้อื่น และให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพส่วนตัวหรือสุขภาพของคนที่อยู่รอบข้าง โดยลักษณะนิสัยราศีกันย์ จึงเหมาะกับ อาชีพพยาบาลหรือแพทย์มาก นอกจากนั้นด้วยการที่เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน ช่างวิเคราะห์ จึงทำให้การทำงานออกมาทุกครั้งมีประสิทธิภาพ และบางครั้ง ทำให้ชาวราศีกันย์วิตกกังวลกับความสมบูรณ์แบบของงานมากเกินไป และด้วยการที่ชาวราศีกันย์ชอบความสมบูรณ์ในทุกๆ รายละเอียด ทำให้บางครั้ง ก็หยุดไม่ได้ที่จะ วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ซึ่งกลายเป็นข้อบกพร่องของชาวราศีกันย์ได้เช่นกัน